Burgemeesterstraat 12, 3870 Heers (Mechelen-Bovelingen)
contact opti-air
+32 (0)496 26 35 66

Ventilatiesystemen


Ventielatiesysteem a:
Natuurlijke ventilatie

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in de binnenwand of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimte, gebeurt op natuurlijke wijze via vertcale afvoerkanalen met regelbare roosters.

Ventilatiesysteem B:
Mechanische toevoerventilatie.

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt op natuurlijke wijze via verticale afvoerkanalen die zo dicht mogelijk bij de nok uitmonden. Filters regelmatig vervangen.

Ventilatiesysteem C:
Mechanische afvoerventilatie.

Er is een toevoer van verse lucht via natuurlijke toevoerroosters in vensters of muren. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren. Dit toestel moet tweejaarlijks gereinigd worden.

Ventilatiesysteem D:
Mechanische toe- en afvoerventilatie.

Er is een mechanische toevoer van verse lucht via elektrische ventilatoren in de droge ruimten. De doorstroming van lucht verloopt langs roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren. Afvoer van vervuilde lucht, in natte ruimten, gebeurt mechanisch, door elektrische ventilatoren. Deze filters moeten regelmatig vervangen worden, de waaiers en warmtewisselaar (wtw) gereinigd.

Opti-Air

Maxium comfort

Bepaalde gezondsheids problemen worden vermeden of beperkt door een optimale luchtcirculatie en ventilatie